E-DINAR – ระบบการชำระเงินแบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์, ดำเนินงานบนบัญชีเปิดของเทคโนโลยี BLOCKCHAIN ปัญหาของ BITCOIN โดย 51% เกี่ยวกับความสามารถในการประมวลผล เราแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้ PROOF OF STAKE

Presentation

E-Dinar สกุลเงินดิจิตอลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น จากการผูกขาดของสถาบันทางการเงิน – สู่สกุลเงินดิจิตอลแบบกระจายอำนาจ ไม่มีขอบเขต และข้อจำกัด ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ทั่วโลก

รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้น้ำสะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์กับเมือง

ตามบันทึกในประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของ Sunnah dinar เป็นโชคชะตาที่มีบทบาทสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ:น้ำหนักของหัวใจมนุษย์ของความชอบธรรมจะมีการวัดใน dinars และเป็นตัวชี้วัดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ – การกำหนดทางของเขา – ลงนรกหรือขึ้นสวรรค์

จำนวนเหรียญ (สูงสุด): 999.000.000.000.000 (999 ล้านล้าน)

ซื้อสกุลเงิน EDINARCOIN